Gwasanaethau

Gyda phrofiad sylweddol yn y diwydiant adeiladu a pheirianneg, gallwn ddarparu gwasanaeth wedi'i deilwra i chi ar bob cam o'r ffordd o'r cysyniad i gwblhau'r priosect waeth beth yw'r math o briosect a'r cymhlethdodau.

Gwasanaethau Craidd

Mae'r cwmni'n cynnig y gwasanaethau craidd canlynol;

Pad 2

Strwythurol

 • Cyfrifo anheddau domestig
 • Cyfrifiadau dylunio masnachol/diwydiannol
 • Gwiriadau dylunio adeileddol ar gyfer rheoli adeladu
 • Adroddiadau cynllunio strwythurol
 • Arolygon cyflwr strwythurol
 • Dyluniad syfleini
Civil Photo

Peirianneg Sifil

 • Dylunio a mabwysiadu ffyrdd ar briffyrdd/ystadau tai
 • Dylunio muriau cynhaliol
 • Dylunio Carffosiaeth
 • Dylunio draeniad dŵr wyneb
 • Dylunio SuDS
 • Asesiadau risg llifogydd / Asesiadau canlyniadau llifogydd
Expert Witness

Tyst Arbenigol

 • Darparu tystiolaeth tyst arbenigol ar gyfer achosion cyfreithiol
 • Darparu adroddiadau technegol tyst arbenigol ar gyfer achosion cyfreithiol
Img 2056

Caffael/Rheoli Priosectau a Goruchwylio

Caffael eich Prosiect trwy wahanol ddulliau gan gynnwys;

 • NEC 3 (pob opsiwn)
 • Mân Waith JCT
 • JCT D+B
 • Goruchwyliaeth Bwrpasol
 • Tendro
 • Amcangyfrifo
 • Rheoli Prosiectau
 • Goruchwylio Safleoedd
03716 Mona Presentation1

Manylion Rheoliadau Adeiladu a Chyngor Cynllunio

Yn ogystal â Dylunio Peirianneg gallwn hefyd ddarparu lluniadau, manylion a manylebau Rheoliadau Adeiladu ar gyfer prosiectau o bob math.

Img 2057

Gwasanaethau Ychwanegol

 • Paratoi dogfennau contract
 • Dadansoddiad o ddichonoldeb safle
 • Goruchwyliaeth safle
 • Adroddiadau dichonoldeb safleoedd