Project Details

Img 3525

Project Description

  • Client: Cyngor Sir Ynys Môn
  • Location: Llanddeusant

Tai Crynion Melin Llynnon, Llanddeusant

Comisiynwyd Peirianwyr Ymgynghorol Cadarn Cyf gan Gyngor Sir Ynys Môn i lunio adroddiad cyflwr strwythurol ar y Tai Crynion Celtaidd ym Melin Llynnon, Llanddeusant.

Cadarnhawyd cyflwr strwythurol y strwythur, a phenderfynwyd ar y mecanwaith o fethiant. Paratowyd lluniadau yn nodi gwaith blaenoriaeth, ynghyd â datganiad dull ar gyfer tynnu, atgyweirio ac ailosod y pyst. Paratowyd lluniadau hefyd, gan gynnwys manylion a chynlluniau cyffredinol, a oedd yn nodi natur a maint y gwaith adfer angenrheidiol.