Project Details

Img 3796

Project Description

  • Client: Cymdeithas Amaethyddol Môn
  • Location: Gwalchmai, Ynys Môn
  • Value: £ 80,000

Maes y Sioe, Gwalchmai

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ymestyn y pafiliwn presennol yn raddol, gan gynnwys darparu cyfleusterau glanweithiol a newid.

Comisiynwyd Peirianwyr Ymgynghorol Cadarn Cyf i ddylunio'r holl elfennau pensaernïol, strwythurol a sifil. Roedd y cleient yn dymuno i’r pafiliwn aros ar agor i'r cyhoedd yn ystod y gwaith a oedd yn golygu gwaith trefnu manwl. Bydd yr arwynebedd mwy a’r ddarpariaeth o gyfleusterau yn galluogi twf a llwyddiant parhaus Sioe Amaethyddol Ynys Môn, gan ganiatáu i’r adeilad gael ei ddefnyddio trwy gydol y flwyddyn.