Project Details

18514 Rc06

Project Description

  • Client: Groundsolve Ltd
  • Location: Swydd Stafford
  • Value: £ 400,000

Thickbroom, Weeford, Swydd Stafford

Roedd y prosiect yn cynnwys gosod tyrbin gwynt 3 llafn gydag uchafswm uchder hyb o 75m (uchder i frig y llafnau o 102m) ac uchafswm diamedr rotor o 54m ynghyd â cheblau tanddaearol, is-orsaf a thrac mynediad i Fferm Thickbroom, Weeford, Lichfield, Swydd Stafford.

Comisiynwyd Peirianwyr Ymgynghorol Cadarn Cyf i ddylunio'r holl sylfeini a’r trac mynediad (aliniad fertigol a llorweddol), i baratoi lluniadau adeiladu llawn, gan gynnwys trefniadau cyffredinol, manylion rc, manylion angor, adrannau trac mynediad fertigol a llorweddol, manylion adeiladu a manylion am y bariau atgyfnerthu