Y TÎM

Y TÎM

Cadarn staff 2021 13 of 48

IFAN ROWLANDS

Teitl Swydd: Prif Beiriannydd/Cyfarwyddwr

Meysydd Arbenigedd:

Dylunio Draenio
Dylunio Priffyrdd
Dylunio Strwythyrol
Rheoli Prosiectau a chydlynu gwybodaeth am brosiectau

Caryl

CARYL ROWLANDS

Teitl Swydd: Cyfarwyddwr

Meysydd Arbenigedd:

Tai
Gwaith Adeiladu

Cadarn staff 2021 19 of 48

MATHEW DAVIES

Job Title: Commercial and Operations Manager

Areas of Expertise:

Cadarn staff 2021 21 of 48

MARK PRITCHARD

Job Title: Project Manager

Areas of Expertise:

Project Management

Building Construction

Building Regulations

Project Masterplanning

NEC Suite of Contracts

Cadarn staff 2021 45 of 48

BRYN JONES

Job Title: Project Manager

Areas of Expertise:

Project Management

CDM

Health and Safety

Principal Designer

Programming

Staff 2 1 of 3

DYFED JONES

Job Title: Assistant Project Manager

Areas of Expertise:

Cadarn 1

ARWEL REES ROBERTS

Teitl Swydd: Uwch Beiriannydd

Meysydd Arbenigedd:

Dylunio Strwythyrol
Dylunio Pontydd
Pontydd gyda Bwâu Gwaith Maen
Cytundebau NEC3

Cadarn staff 2021 7 of 48

DYLAN PARRY

Teitl Swydd: Uwch Dechnegydd Peirianneg

Meysydd Arbenigedd:

Rheoli Prosiectau
REVIT
Llunio dyluniadau manwl gyda CAD a BIM
Delweddu 3D

Cadarn staff 2021 38 of 48

SION GWENALLT

Job Title: Senior Engineer

Areas of Expertise:

Cadarn staff 2021 29 of 48

BYRON THORNE

Teitl Swydd: Uwch Dechnegydd Peirianneg

Meysydd Arbenigedd:

Dylunio a Mabwysiadu Priffyrdd
Dylunio Carthffosiaeth
Dylunio a Modelu Hydrolig
Datblygiadau preswyl ar raddfa fawr

Cadarn staff 2021 48 of 48

MARTIN WILLIAMS

Job Title: Graduate Engineer

Areas of Expertise:

Traffic Engineering / Road Safety

Highway Design


Cadarn staff 2021 35 of 48

CAMILA RAMOS

Job Title: Engineering Technician

Areas of Expertise:

REVIT

3D Drawings

Staff 2 3 of 3

ERIN HUGHES

Job Title: Architectural Technician

Areas of Expertise:

Cadarn staff 2021 25 of 48

TOMOS JONES

Job Title: Engineering Apprentice

Areas of Expertise:

REVIT

3D Drawings

Staff 2 2 of 3

MICHAEL JONES

Job Title: Engineering Apprentice

Areas of Expertise:

Catrin

CATRIN JONES

Job Title: Administrative Assistant

Areas of Expertise:

First Aid Level 3

Fire Marshal

Cadarn staff 2021 1 of 48

SHARON PARRY

Job Title: Receptionist / Technical Assistant

Areas of Expertise:

Technical assistant

Customer service

Administration


Ein Cleientiaid

Mae rhai o'n cleientiaid wedi'u rhestru isod: