Y TÎM

Y TÎM

Ifan

IFAN ROWLANDS

Teitl Swydd: Prif Beiriannydd/Cyfarwyddwr

Meysydd Arbenigedd:

Dylunio Draenio
Dylunio Priffyrdd
Dylunio Strwythyrol
Rheoli Prosiectau a chydlynu gwybodaeth am brosiectau

Cadarn 2

CARYL ROWLANDS

Teitl Swydd: Cyfarwyddwr

Meysydd Arbenigedd:

Tai
Gwaith Adeiladu

4 J9 A1788 Chris Jones Copy

CHRIS JONES

Teitl Swydd: Rheolwr Priosect

Meysydd Arbenigedd:

Rheoli Cytundebau NEC
Rhaglennu
Iechyd & Diogelwch
Cydlynu Prosiectau Sylweddol

Cadarn 1

ARWEL REES ROBERTS

Teitl Swydd: Uwch Beiriannydd

Meysydd Arbenigedd:

Dylunio Strwythyrol
Dylunio Pontydd
Pontydd gyda Bwâu Gwaith Maen
Cytundebau NEC3

Gwyn

GWYN JONES

Job Title: Senior Engineer

Areas of Expertise:

Civil Design
Structural Investigation

Dylan

DYLAN PARRY

Teitl Swydd: Uwch Dechnegydd Peirianneg

Meysydd Arbenigedd:

Rheoli Prosiectau
REVIT
Llunio dyluniadau manwl gyda CAD a BIM
Delweddu 3D

P3210006

TIM WILLIAMS

Job Title: Engineering Technician

Areas of Expertise:


Byron

BYRON THORNE

Teitl Swydd: Uwch Dechnegydd Peirianneg

Meysydd Arbenigedd:

Dylunio a Mabwysiadu Priffyrdd
Dylunio Carthffosiaeth
Dylunio a Modelu Hydrolig
Datblygiadau preswyl ar raddfa fawr

Eifion

EIFION ROWLANDS

Teitl Swydd: Technegydd Peirianneg

Meysydd Arbenigedd:

Lluniadau CAD 2D
REVIT
Ymchwil Strwythyrol
Dylunio a Mabwysiadu Priffyrdd

Rhys

RHYS THOMAS

Teitl Swydd: Prentis Peirianneg Sifil

Meysydd Arbenigedd:

Lluniadau a Manylu CAD 2D
REVIT

Catrin

CATRIN JONES

Job Title: Administrative Assistant

Areas of Expertise:

First Aid Level 3

Fire Marshal

Img 5587

TRICIA WILLIAMS

Job Title: Administrative Officer

Areas of Expertise:

Health and Safety

Level 3 Business Administration

IOSH


Ein Cleientiaid

Mae rhai o'n cleientiaid wedi'u rhestru isod: